29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Duende Ικαρίας, «Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού»