29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Θεατρική Ομάδα Σάμου, «Η Τρικύμια»