29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Θεατρική Ομάδα Νάουσας Πάρου, «Η Ποντικοπαγίδα»