29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Πατμιακή Σκηνή, «Κατσαρίδα»