29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Ερασιτεχνικός Όμιλος Καλλονής Λέσβου, «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»