28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Συζήτηση μεταξύ των ομάδων για τις παραστάσεις (21 Οκτωβρίου)