28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Λαϊκή Σκηνή Άνδρου, «Οι Φόνισσες της Παπαδιαμάντη»