28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ Πάρου, «4 δωμάτια»