28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Πατμιακή Σκηνή, «Η κοιμωμένη ξύπνησε»