28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Λαϊκή Σκηνή ΜΕΑΣ «Λήμνος», «Κόκκινο βελούδο»