28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Θεατρική Ομάδα Σάμου, «Βόυτσεκ»