28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), «Θεατροποιείο» Τήνου, «Υπό έλεγχο»