28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Duende Ικαρίας, «Το μαύρο κουτί»