28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Ερασιτεχνικός Όμιλος Καλλονής Λέσβου, «Λυσιστράτη»