28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Θεατρική Ομάδα Πάτμου, «Το δείπνο των ηλιθίων»