28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Πολιτιστικός Σύλλογος Χρουσσών Σύρου, «Οίκος Ενοχής»