28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Θεατρική Ομάδα Χίου, «Ρε, πού πάμε;»