28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Θεατρική Ομάδα Νάουσας Πάρου , «Το αταίριαστο ζευγάρι»