28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Καλυμνικό γλέντι στο Βαθύ