28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), acTa – Θεατρικό Εργαστήρι Κω, «Χαροτολογώντας»