27η Συνάντηση (Πάτμος 2015), Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ Πάρου, «Amazing Thailand»