27η Συνάντηση (Πάτμος 2015), Πατμιακή Σκηνή, «Εννέα»