27η Συνάντηση (Πάτμος 2015), Θεατρική Ομάδα Σάμου, Δρώμενο με θέμα τους πρόσφυγες