27η Συνάντηση (Πάτμος 2015), Θεατρική Ομάδα Σάμου, «Ο Άη Βασίλης είναι σκέτη λέρα»