27η Συνάντηση (Πάτμος 2015), Θεατρική Σκηνή των Παραλόγων, «Ο κύριος Αμιλκάρ»