27η Συνάντηση (Πάτμος 2015), Θεατρική Ομάδα Χίου, «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια»