27η Συνάντηση (Πάτμος 2015), Λαϊκή Σκηνή ΜΕΑΣ «Λήμνος», «Άμλετ Βου»