27η Συνάντηση (Πάτμος 2015), Θεατρική Ομάδα Λέρου, «Γιοι και κόρες»