26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Αλέξανδρος bar, Άνδρος & Λήμνος