26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Θεατρικά κουστούμια στην αγορά της Μύρινας