26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Έκθεση φωτογραφίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Πορτιανού