26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Συζήτηση μεταξύ των ομάδων για τις παραστάσεις