26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Ερασιτεχνικός Όμιλος Καλλονής Λέσβου, «Ξενοδοχείο των δύο κόσμων»