26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), «Τέχνη» Πάτμου & Θεατρική Ομάδα Πάτμου, «Οιδίπους Τύραννος – Οιδίπους επί Κολωνώ»