26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κω, «Χάρολντ & Μωντ»