26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Θεατρική Ομάδα Σάμου, «Η όπερα της πεντάρας»