26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Πολιτιστικός Σύλλογος Χρουσσών Σύρου, «Ράφτης κυριών»