26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), «Ύπαρξη στη σκηνή (χτίζοντας παρουσία)» από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΧΩΡΟΣ» – Σίμος Κακάλας