26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Πειραματική Σκηνή Μήλου, «Η κλήση σας προωθείται»