26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), «Θεατροποιείο» Τήνου, «Τριαντάφυλλο στο στήθος»