26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Θεατρική Ομάδα Μυκόνου, «Αλεπούδες»