26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Λαϊκή Σκηνή ΜΕΑΣ «Λήμνος», «Όπερα, το τραγούδι του ουρανού»