25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Συζήτηση για τις παραστάσεις