25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Κ.Π. Καβάφης «Απ’ έξω και τραγουδιστά» από την Ομάδα Καβάφη του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου