25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Θεατρική Ομάδα Μυκόνου, «Ορχήστρα»