25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Θεατρική Ομάδα Καλύμνου, «Ους ο Θεός συνέζευξεν»