25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Θεατρική Ομάδα Μυτιλήνης «Οι Άστεγοι», «Το αυγό»