25η Συνάντηση (Σύρος 2013), «Παπάγια Μάντολες» του Α. Κρύσιλα (ένας μονόλογος με τον ηθοποιό Γιώργο Μιχαλάκη)