25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Θεατρική Ομάδα Χίου, «Πλούτος»