25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Λαϊκή Σκηνή Άνδρου, «Κομμάτια και θρύψαλα»